Festa de la Mongeta del Ganxet

Aquesta festa es fa normalment a la plaça de Can Dachs on hi ha una batuda i garbellada de mongetes del ganxet i degustació de les mongetes de la collita de l’any en curs. Ja fa 5 anys