Purin d’ortigues

 • Alt contingut en nitrogen i bacteris fixadors
 • Serveix com a insecticida, fertilitzant i accelerador del compost
 • Potencia el desenvolupament de fulles i branques
  • No usar en les tomaqueres
 • Utilitza 100g d’ortigues fresques per cada litre d’aigua
 • No fer servir cap ustensilio metàl·lic
 • Renoura 10 minuts cada dia
 • Al cap d’uns 15-20 dies colar i guardar en lloc fresc
  • Veurem que les bombolles han disminuït i només queden les tiges
 • Aplicació:
  • 1 part per 15 parts d’aigua com a insecticida
   • Millor fer-lo servir després dels 5 dies de la barreja
  • 1 part per 10 parts d’aigua com a fertilitzant cada 15 dies
  • Sense diluir com accelerador del compost