Substrat d’alt rendiment

  • 10 L perlita
  • 10 L turba (humitejar abans de barrejar)
  • 10 L humus de cuc
  • 0,3 L terra de diatomees
  • 0,7 L farina d’ossos
  • 25 g cendra de fusta no tractada
  • Ajustar el pH a 6,5