Terra de diatomees

  • És una roca sedimentària silícia formada per micro-fòssils de diatomees, que són algues marines unicel·lulars que secreten un esquelet silici anomenat frústula
  • Fa malbé l’exosquelet dels insectes (són com petites ganivetes)
  • Aplicar cada 2 setmanes
  • 20 g per litre d’aigua
    • Afegir sabó potàssic
  • La fulla es posa blanca
  • Aporta fertilitzant via foliar